Sviatosť birmovania v Ružomberku


Dňa 21.10.2018, v kostole Premenenia Pána v Liskovej prijalo 31 mladých ľudí sviatosť birmovania. Mons. František Rábek povzbudil týchto birmovancov k misionárskemu poslaniu pre dnešný svet. Ordinár po prvýkrát vyslúžil túto sviatosť aj deťom zamestnancov Okresného súdu v Ružomberku. Slávnosti sa zúčastnili všetci kapláni ordinariátu, ktorí pôsobia v Ružomberku. Táto jedinečná udalosť, ktorá spojila rodičov a rodiny mladých je dôkazom, že mladí v Cirkvi môžu meniť tento svet a dostali silu zhora, aby mali odvahu svedčiť o Božej láske rozliatej po celej zemi. Vďaka patrí každému, kto sa pripojil do prípravy kandidátov na sviatosť birmovania, a zvlášť ich rodičom a priateľom.

Scroll to Top