Sviatosť birmovania v Ružomberku


V nedeľu 05. mája o 9:30 vyslúžil otec biskup Mons. František Rábek asi tridsiatim mladým ľuďom, ktorí patrili skrz svoje rodiny do personálnej diecézy Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky sviatosť birmovania. Šlo najmä o mládež, ktorá patrí do rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ale aj o tých, čo patria do Zboru väzenskej a justičnej stráže, Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Hasičského záchranného zboru. Sviatosť birmovania sa vysluhovala vo farskom kostole v Ružomberku a ordinár hneď na úvod svätej omše zdôraznil, že náš ordinariát je tiež súčasťou Cirkvi na Slovensku a zároveň sú títo kandidáti sviatosti birmovania súčasťou miestnej územnej farnosti. Všetci sme jedna Cirkev, ktorá sa spoločne usiluje o svätosť a cez birmovanie a iné sviatosti sa túži stretnúť s milosrdným a láskavým Bohom.
         V popoludňajších hodinách Mons. Rábek celebroval v ružomberskej väznici ešte jednu svätú omšu, pri ktorej pokrstil dospelého – odsúdeného mladého muža – a zároveň  mu vyslúžil aj sviatosť birmovania a prvé sväté prijímanie. Pri tej istej svätej omši vyslúžil ďalšiemu odsúdenému mladému mužovi z tretej nápravnovýchovnej skupiny sviatosť birmovania.
         Kiež by týchto všetkých v tento deň pobirmovaných Duch Svätý premieňal a pomáhal im stať sa viac podobnými Bohu.

Scroll to Top