Udelenie nižšieho ministéria lektorátu príslušníkom Ozbrojených zborov SR


V nedeľu 28. januára 2018 bolo pri svätej omši o 10:30 v Katedrále svätého Šebastiána v Krasňanoch trom príslušníkom Ozbrojených zborov Slovenskej republiky udelené ministérium lektorátu.
            Svätej omši predsedal a túto sväteninu vyslúžil Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Po zaspievaní evanjelia sa otcovi biskupovi na výzvu diakona predstavili títo kandidáti: mjr. JUDr. Mgr. Miloš Agh, spadajúci pod Ministerstvo financií a pod colnú správu Slovenskej republiky, následne kpt. Mgr. Michal Libant a por. Róbert Kucharík, obaja patriaci pod Ministerstvo spravodlivosti do Zboru väzenskej a justičnej stráže. Našich budúcich lektorov pri tejto svätej omši sprevádzali aj ich rodiny a priatelia.
            Mons. Rábek v homílii povzbudil k odvážnemu hlásaniu Božieho slova, ktoré má veľkú moc a pretvára srdcia ľudí.
            Po príhovore biskup zvolal na kľačiacich svätencov moc Božieho požehnania slovami: „Bože, žriedlo všetkého svetla a dobra, ty si poslal svojho jednorodeného Syna, Slovo života, aby ľuďom zjavil tajomstvo tvojej lásky; požehnaj týchto našich bratov, vyvolených na službu lektorov. Daj, nech ustavične rozjímajú o tvojom slove, aby sa ním vedeli aj sami vzdelávať aj aby ho vedeli verne zvestovať bratom a sestrám. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
            Potom každému z nich odovzdal knihu Písma svätého so slovami, na ktoré by nemali nikdy zabúdať: „Prijmi knihu Písma svätého a verne podávaj ďalej Božie slovo,  aby ono čím viac pôsobilo v srdciach ľudí.
            Našim novým lektorom prajeme veľa Božej milosti pri hlásaní Božieho slova, prípadne aj na cestu ku služobnému kňazstvu.

Scroll to Top