V Rožňave sa začal výcvik vojakov v aktívnej zálohe

Normal
0

21

false
false
false

SK
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

V Prápore radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) v Rožňave sa dnes začal výcvik vojakov zaradených do aktívnych záloh. Na historicky prvý výcvik aktívnych záloh v tejto oblasti nastúpilo 14 vojakov v zálohe, z toho 7 absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy, 4 bývalí profesionálni vojaci a 3 absolventi povinnej vojenskej služby. Výcvik bude prebiehať prevažne v Centre výcviku Lešť, a to do 25. mája.

„Napriek tomu, že záujem o tento projekt je výrazne nižší, ako sme predpokladali, nevzdávame to, pretože príprava tak mladých ľudí na obranu vlasti, ako aj precvičenie vojakov v zálohe na riešenie krízových situácií, patria medzi naše priority. A aktívne zálohy sú nespochybniteľne dôležitou súčasťou celkového systému obrany štátu,“  povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
Na tento rok je naplánovaný aj výcvik vojakov aktívnych záloh zaradených do Ženijného práporu Sereď. Ten sa bude konať od 11. do 22 júna 2018 a malo by ho absolvovať 43 vojakov v zálohe.
 
Príslušníkovi aktívnych záloh patrí príspevok 600 eur za rok, ak absolvuje aspoň 75 % doby pravidelného cvičenia a tiež pomerná časť hodnotného platu počas doby cvičenia. Rezort obrany navyše novelou zákona o brannej povinnosti v tomto roku zatraktívnil účasť na výcviku aktívnych záloh.  Mzdové náklady počas doby prítomnosti na cvičení budú okrem zamestnancov preplácané aj samostatne zárobkovo činným osobám a rezort obrany bude preplácať aj zdravotné a sociálne odvody. Navyše, do aktívnych záloh je možné prijať aj uchádzača, ktorý má dosiahnutú o jednu nižšiu alebo o dve vyššie hodnosti, ako sú požadované na funkciu, ktorú má obsadiť.

Scroll to Top