V Seredi sa začal výcvik ďalších vojakov zaradených do aktívnych záloh

V Ženijnom prápore Sereď sa dnes začal výcvik ďalších vojakov zaradených do aktívnych záloh. 40 vojakov, z toho 6 absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy, medzi ktorými je aj jedna žena, ako aj 10 bývalých profesionálnych vojakov a 24 absolventov povinnej vojenskej služby si bude v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov precvičovať svoje základné zručnosti a spôsobilosti prevažne v Centre výcviku Lešť.
 
Vojaci zaradení do aktívnych záloh si precvičia základné ženijné zručnosti. Počas výcviku si preveria napríklad spôsobilosti v rámci mobility, ale aj v rámci countermobility, ktorá spočíva v budovaní rôznych prekážok a mínových polí s cieľom spomaliť alebo odkloniť nepriateľa, a zabrániť mu tak v ďalšom postupe. Zároveň si overia svoje zručnosti v opevňovacích prácach, a to najmä v súvislosti s budovaním krytov a okopov pri zabezpečovaní vlastnej ochrany. Súčasťou výcviku je aj prekonávanie vodných plôch a prekážok s využitím zavedeného ženijného vybavenia. Výcvik vojakov zaradených do aktívnych záloh bude trvať do 22. júna 2018.
 
Príslušníkovi aktívnych záloh patrí príspevok 600 eur za rok, ak absolvuje aspoň 75 % doby pravidelného cvičenia a tiež pomerná časť hodnotného platu počas doby cvičenia. Rezort obrany navyše novelou zákona o brannej povinnosti v tomto roku zatraktívnil účasť na výcviku aktívnych záloh.  Mzdové náklady počas doby prítomnosti na cvičení budú okrem zamestnancov preplácané aj samostatne zárobkovo činným osobám a rezort obrany bude preplácať aj zdravotné a sociálne odvody. Navyše, do aktívnych záloh je možné prijať aj uchádzača, ktorý má dosiahnutú o jednu nižšiu alebo o dve vyššie hodnosti, ako sú požadované na funkciu, ktorú má obsadiť.
 
Výcvik vojakov zaradených do aktívnych záloh prebiehal v uplynulých týždňoch aj v Prápore radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) v Rožňave, pričom ho absolvovalo 14 vojakov v zálohe.
Scroll to Top