V Trnavskom kraji budú simulovať vojnový stav a mobilizáciu, cvičenie má skontrolovať pripravenosť jednotlivých zložiek

Jednotlivé zložky rezortov obrany a vnútra si v týchto dňoch v rámci mobilizačného cvičenia „Trnava 2018“ preveria pripravenosť vybraných orgánov štátnej správy a samosprávy Trnavského kraja na plnenie úloh po vyhlásení vojnového stavu a nariadení čiastočnej mobilizácie.
 
Mobilizačné cvičenie „Trnava 2018“ má v praxi overiť Koncepciu mobilizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky schválenú vládou v januári 2018.
 
Na cvičení, ktorého cieľom je preveriť pripravenosť na plnenie úloh súvisiacich s doplňovaním ozbrojených síl, ako aj súčinnosť s vybranými subjektmi Trnavského kraja a  Vojenským útvarom Kuchyňa, sa zúčastňujú okresné úrady Trnava, Dunajská Streda a Galanta.
 
Počas simulácie si účastníci precvičia napríklad vypracovanie, vydanie a distribúciu povolávacích rozkazov, rozhodnutí o uložení povinnosti poskytnúť vecné prostriedky, či rozhodnutí o uložení pracovnej povinnosti. Okrem plánovaných úloh je simulovaný aj vznik rôznych krízových situácií a ich riešenie bezpečnostnou radou kraja a bezpečnostnými radami okresov. Vojenský útvar Kuchyňa si v rámci cvičenia vyskúša pripravenosť na prijatie vojakov v zálohe a prevzatie vecných prostriedkov.
 
Mobilizačné cvičenia sú efektívnym nástrojom prípravy pre prípad potreby obrany štátu. V Trnavskom kraji  bude cvičenie prebiehať do 15. júna 2018.
Scroll to Top