Veľký krok k jednote kresťanov v ÚVTOS v Ružomberku


Dňa 29.1.2019 sa konala ekumenická pobožnosť v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku. Farári, pôsobiaci v tunajšom ústave, sa spolu s odsúdenými spoločne modlili za zjednotenie kresťanov. Po prečítaní úryvku z Evanjelia podľa svätého Jána, sedemnástej kapitoly, sme sa zamysleli nad potrebou jednoty cirkví. Potom predniesli prosby jednotliví odsúdení. Po modlitbe a požehnaní si všetci veriaci podali znak pokoja a v družnej debate ešte ostali v pastoračnej miestnosti. Spoločné modlitbové stretnutie ocenili všetci prítomní a zanechalo to v nich dobrý pocit, ktorý bude sprevádzať aj budúce aktivity katolíckej duchovnej služby a ekumenickej pastoračnej služby.

Scroll to Top