Vojaci podporili floorbalovú ligu, aj vďaka nej sa prehĺbila spolupráca so školami

V Košiciach dnes celonárodným finále vyvrcholila aktuálna sezóna školskej súťaže Floorball SK Liga, do ktorej sa s cieľom podporiť mladých ľudí v športe, zdravom životnom štýle a v záujme o vojenské povolanie zapojilo po prvýkrát aj 240 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Súčasťou dnešného finálového dňa boli aj ukážky činnosti profesionálnych vojakov v boji zblízka a rôzne branné disciplíny. Žiaci základných škôl si mohli pozrieť aj rôznu vojenskú výstroj a techniku, vrátane tej, ktorú používa Vojenská polícia.
 
„Mládeži a študentom je potrebné venovať množstvo času a pozornosti, a to nie iba na stredných, či vysokých školách, pretože to už je častokrát neskoro.  Práve preto sme sa asi pred rokom rozhodli podporiť vynikajúci projekt floorbalovej ligy, ktorá sa zameriava aj na základné školy, a teda naši vojaci s nimi môžu nadviazať spoluprácu v oblasti, ktorá ich spája a tou je šport a fyzická pripravenosť,“ vysvetlil minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako ďalej vyzdvihol, vďaka zapojeniu vojakov do školskej ligy sa okrem pohybu, zdravej bojovnosti a fair-play podarilo mladým ľuďom priblížiť aj prácu profesionálnych vojakov a možno ich aj zaujať pre budúcnosť v Ozbrojených silách SR. 
 
Vladimír Fatika, správca Nadácie TV JOJ, ktorá súťaž Floorball SK Liga zastrešuje, hodnotí prvý ročník tejto spolupráce veľmi pozitívne. „Sme radi, že vďaka integrácii zápasov vojakov medzi žiacke zápasy sme zabezpečili prienik cieľových skupín,“ povedal. Zároveň dodal, že pozitívne ohlasy prichádzajú nielen od samotných žiakov, ale aj ich učiteľov. 
 
Do projektu Floorball SK Liga sa v aktuálnej sezóne 2018/2019 zapojilo viac ako 100 000 žiakov a študentov v rámci 570 tímov základných škôl a 127 tímov stredných škôl. Celkovo súťažilo 285 dievčenských tímov. Súčasťou ligy bolo aj 20 družstiev Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré súťažili v rámci krajských turnajov v Banskej Bystrici, Galante a Prešove.
Scroll to Top