Vojaci zo siedmich krajín si na Slovensku precvičia spoločný zásah v prípade živelných katastrof

Vojaci zo siedmich krajín si od nedele 24. septembra budú na cvičisku Váh precvičovať spoločný zásah a pomoc obyvateľstvu v prípade živelných katastrof. Ide v poradí už o 15. ročník cvičenia v rámci projektu TISA, ktorého súčasťou sú Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina. Okrem nich sa na cvičení tento rok zúčastnia aj vojaci z USA a Rakúska a pozorovatelia z Českej republiky. Celkovo pôjde o 327 profesionálov, vrátane zložiek rezortu vnútra a príslušníkov Slovenského Červeného kríža.

Cvičenie je od roku 2002 každoročne organizované v rámci mnohonárodného projektu TISA na princípe rotácie 4 partnerských krajín – Maďarska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny. Poslaním vojakov a ďalších zložiek domáceho krízového manažmentu z týchto krajín je poskytovanie pomoci miestnemu civilnému obyvateľstvu v prípade katastrof v povodí rieky TISA. Cieľom je tiež zúčastňovať sa na znižovaní škôd po katastrofách a odstraňovaní následkov živelných pohrôm v tejto oblasti. Profesionálne zručnosti si precvičujú v dvoch rovinách. Veliteľsko-štábna časť sa koná v centre simulačných technológií v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši a praktická časť v obci Kráľová nad Váhom.

V čase cvičenia sa bude zároveň konať aj zasadnutie riadiaceho výboru „Steering Group“ za účelom prerokovania ďalšieho rozvoja a rozšírenia priestoru zodpovednosti aj na povodie rieky Dunaj. Takéto rozšírenie môže byť strategické napríklad v prípade živelnej pohromy v okolí toku rieky Dunaj, kde v takomto prípade môže Slovensko rovnako počítať s pomocou cezhraničného partnera.

Scroll to Top