Vojenská polícia bude kontrolovať dodržiavanie pravidiel cestnej premávky vojakmi a zamestnancami rezortu obrany


Vojenská polícia bude v dňoch 22. – 31. januára 2018 vykonávať v súčinnosti s políciou SR v čase od 6.00 h do 11.00 h celoslovenskú dopravno-bezpečnostnú akciu. Zameraná bude na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky vojakmi a zamestnancami Ministerstva obrany SR.

Scroll to Top