Vojenská polícia prekazila obchodovanie s naftou

Príslušníci Vojenskej polície vykonali tento týždeň na základe informácií Vojenského spravodajstva  preventívno-bezpečnostnú akciu, pri ktorej zadržali dvoch profesionálnych vojakov, ktorí predávali pohonné hmoty z rezortu obrany dvom civilným osobám. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin krádeže. Rezort obrany aj takýto spôsobom realizuje opatrenia, ktoré smerujú k zabraňovaniu páchania trestnej činnosti.
 
​Vojenská polícia zaistila počas zásahu celkovo 2 520 litrov pohonných hmôt, a zabránila tak ďalšiemu obchodovaniu s nimi. Podľa získaných poznatkov o frekvencii a objeme odcudzovania pohonných látok by sa bez účinného zásahu zložiek rezortu obrany objem odcudzených látok mohol pohybovať v rozsahu až 50 tisíc litrov za rok. Akcie zamerané na kontrolu zabezpečenia ochrany majetku verejnej správy uskutočňuje v priestoroch rezortu obrany Vojenská polícia pravidelne s cieľom zamedziť protiprávnemu konaniu príslušníkov Ozbrojených síl SR a zamestnancov rezortu.
Scroll to Top