Vojenské historické múzeá sa aj tento rok zapoja do celoeurópskeho podujatia „Noc múzeí a galérií 2019“, sprístupnené budú zdarma

Pri príležitosti 15. ročníka celoeurópskeho podujatia s názvom „Noc múzeí a galérií 2019“ budú v sobotu 18. mája 2019 vojenské historické múzeá v Piešťanoch a vo Svidníku sprístupnené pre verejnosť zdarma, a to až do 22.00 hodiny.
 
Ako uviedol riaditeľ Vojenského historického ústavu plukovník Miloslav Čaplovič návštevníci  sa budú môcť v oboch múzeách oboznámiť s najnovšími výsledkami práce múzejných pracovníkov a zároveň im predstaviť zmodernizované expozície. Cieľom podujatia bude priblížiť návštevníkom dôležité míľniky z vojenskej histórie Slovenska, v rámci ktorých si pripomenieme aj osobnosť vedca, vojaka a diplomata, generála Milana Rastislava Štefánika. 
 
V priestoroch Vojenského historického múzea – Múzejného oddelenia vo Svidníku bude v deň podujatia pre verejnosť pripravený aj bohatý kultúrno-spoločenský program. Pre návštevníkov je pripravené premietanie dokumentárnych a hraných filmov z obdobia 1. a 2. svetovej vojny, statické ukážky kolesovej a pásovej vojenskej techniky, ako aj boja zblízka a dynamické ukážky s použitím cvičnej munície príslušníkmi 2. mechanizovanej brigády z Prešova. Návštevníci uvidia tiež prácu vojenských policajtov, konkrétne psovodov.
 
Múzejné oddelenie VHM v Piešťanoch ponúkne verejnosti panelovú výstavu na tému slovenských legionárov bojujúcich počas 1. svetovej vojny, ako aj ukážky zbraní a munície, ukážky výzbroje, výstroja a uniforiem Klubov vojenskej histórie a ďalších trojrozmerných zbierkových predmetov v areáli Vojenského historického múzea. Počas podujatia sa verejnosť bude môcť v Piešťanoch bližšie oboznámiť aj s prácou profesionálnych vojakov, a to priamo od prítomných príslušníkov Personálneho úradu Ozbrojených síl SR.
Scroll to Top