Vojenské lesy a majetky sa zapojili do duálneho vzdelávania, na prácu v lese už pripravujú prvých študentov

Vojenské lesy a majetky SR, š. p. sa zapojili do systému duálneho vzdelávania. V spolupráci so Strednou odbornou školou Jarmočná už pripravujú na prácu v lese prvých študentov v odbore lesná výroba. Pilotný projekt dnes prišiel do obce Lomnička podporiť pred výjazdovým rokovaním vlády aj minister obrany SR Peter Gajdoš.  

 

Šéf rezortu obrany pri tejto príležitosti vyzdvihol spôsob výučby študentov formou praxe v dielňach, ako aj priamo v teréne. „Študenti majú vďaka tomuto projektu jedinečnú šancu získať už počas štúdia praktické skúsenosti, ktoré im do budúcnosti výrazne pomôžu uplatniť sa na trhu práce,“ uviedol šéf rezortu obrany. Zároveň zdôraznil, že absolventi budú mať možnosť uplatniť sa aj v rámci štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR. 

 

Ako uviedol riaditeľ Odštepného závodu Kežmarok Vojenských lesov a majetkov, š. p. Michal Dudák, ide o pilotný projekt s veľkou perspektívou. „Chceme tým ukázať, že mladí ľudia z marginalizovaných skupín obyvateľstva pre nás nie sú na okraji záujmu. Získaním adekvátneho vzdelania môžu byť významným prínosom pre činnosti vykonávané v lesnom hospodárstve, pretože už dnes pociťujeme výrazný nedostatok pracovnej sily,“ povedal.    

 

V školskom roku 2019/2020 sa v odbore lesná výroba vzdeláva celkovo päť študentov. Počas dvojročného štúdia získajú skúsenosti s opracovaním dreva a kovov ručným a mechanizovaným náradím, poľovníckou prácou, lesným semenárstvom, prácou v lesných škôlkach, ako aj s lesnou technikou. Vojenské lesy a majetky poskytujú študentom stravu, podnikové štipendium, ako aj ochranné pracovné prostriedky.

Scroll to Top