Vojenské lesy upozorňujú na postrek proti škodcom v Šenkvickom háji

Vojenské lesy a majetky SR, š. p. upozorňujú, že v mesiaci máj budú v lokalite Šenkvického hája aplikovať postrek proti kalamitnému premnoženiu mníšky veľkohlavej. V súčasnosti je v tejto lokalite na jednotlivých stromoch pozorovaných od 20 až do 50 hubiek. Na jeden dub tak pripadá približne 10 000 až 50 000 húseníc, čo môže spolu s deficitom zrážok znamenať úplné zničenie tohto biotopu.
 
Situáciu bude štátny podnik riešiť aplikáciou pozemného postreku biologického prípravku s názvom BIOBIT XL. Ide o nechemickú biologickú a selektívnu látku, čo znamená, že k jej aktivácii dochádza v prostredí čriev húseníc. Postrek sa bude vykonávať v zmysle ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny – jednotlivo a v nesúvislých plochách do výmery 2 ha, a teda nepôjde o celoplošnú aplikáciu. Cieľom postreku je zabrániť vzniku vážnych a nezvratných ekologických a celospoločenských škôd na tomto ekosystéme.
 
Postrek bude realizovaný od 13. mája 2019 v rozmedzí približne piatich dní podľa stavu výskytu húseníc mníšky veľkohlavej. Verejnosť bude informovaná aj prostredníctvom informačných tabúľ priamo v lokalite a zabezpečená bude aj prítomnosť zamestnancov VLM SR, š. p. na prístupových cestách a chodníkoch k danej lokalite. 
Scroll to Top