Vojenskí policajti štyroch krajín na Liptove

V priestoroch simulačného centra Akadémie OS SR generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa v dňoch 25 až 29. marca uskutočňuje posledný štábny nácvikmnohonárodného práporu vojenskej polície NATO (MNMPBAT) pred májovým cvičením Sharp Lynx 2019 v Chorvátsku.

MNMPBAT je zoskupenie vojenských polícií štyroch krajín: Česka, Chorvátska, Poľska a Slovenska, ktoré sa začalo kreovať po pražskom samite NATO v roku 2002. Vedúcou krajinou projektu je Poľsko. Je to unikátny a jedinečný projekt v rámci celej Aliancie. Prápor je predurčený pre pôsobenie v zahraničných operáciách NATO a je schopný plniť širokú škálu špecifických policajných činností. Hlavné pozície v prápore sa menia na rotačnom princípe každý rok. V tomto roku je veliteľom práporu major Jaroslav Slančík, ktorý je vedúci oddelenia Odboru krízového manažmentu výcviku a kynológie VP Vlkanová – Hronsek. Jeho zástupcom je chorvátsky major Josip Ivanič a náčelníkom štábu poľský major Tomasz Drobek. Veliacim poddôstojníkom práporu je vždy zástupca Slovenska. Už druhý rok pozíciu zastáva príslušník operačného oddelenia VP Trenčín nadrotmajster Marcel Fraňo.

Štáb mnohonárodného práporu pod velením majora Slančíka začal svoju tohtoročnú prípravu už v januári v poľskom Minsku Mazowieckom. Išlo o stmelenie veliaceho jadra. „Jednotlivé štábne skupiny si ujasnili pôsobnosti, zrevidovali logistické a personálne dispozície a stanovili štandardné operačné postupy. Zaistili sme operačnú pripravenosť celého štábu. Na Liptove pokračujeme v jeho záverečnom stmelení a zosúladení. Zhruba päť desiatok príslušníkov štábu zo štyroch krajín pripravuje dokumentáciu na cvičenie Sharp Lynx 2019. Napríklad spracovanie operačného rozkazu a precvičenie celého rozhodovacieho procesu na stupni prápor. Po cvičení v Chorvátsku čaká  mnohonárodný prápor vojenskej polície NATO ešte v októbri ďalšia previerka. Ide o medzinárodné cvičenie Griffin Lightning II. v Poľsku, ktoré organizuje Veliteľstvo zboru Severovýchod v Štetíne(MNC-NE),“ približuje najbližšie úlohy práporu jeho veliteľ major Slančík. Zároveň nevylučuje možnosť, že z práporu štyroch krajín sa stane v budúcnosti zoskupenie piatich armád, pretože prebiehajú prístupové rokovania s Gruzínskom.

Na štábnom nácviku v Liptovskom Mikuláši sa zúčastňuje aj slovenský zástupca v Centre výnimočnosti NATO vojenskej polície (MP COE) v poľskej Bydgošti major Jozef Šoltýs. Pred štyrmi rokmi bol na mieste majora Slančíka a velil mnohonárodnému práporu vojenskej polície NATO.

Scroll to Top