Vojenský historický ústav pripravil krátky videofilm o živote generála Milana Rastislava Štefánika

Vojenský historický ústav dnes pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia úmrtia gen. M. R. Štefánika a budúcoročného 140. výročia jeho narodenia predstavil krátky videofilm, ktorý atraktívnym a moderným spôsobom mapuje život a dielo generála Štefánika. 

„Dnes množstvo mladých ľudí ani nevie, ktoré osobnosti formovali slovenskú históriu. Oceňujem preto iniciatívu nášho Vojenského historického ústavu, že takouto formou chce verejnosti priblížiť život tak významnej osobnosti, akou bol generál Milan Rastislav Štefánik,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš na dnešnej tlačovej konferencii vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch. Ako ďalej doplnil, rezort obrany aj takýmto spôsobom plní programové vyhlásenie vlády SR a program Slovenskej národnej strany, ktorých súčasťou je prehlbovanie vedomostí o vojenskej histórii našej krajiny.

„Krátky videofilm o generálovi Štefánikovi inovatívnym spôsobom zobrazuje život a dielo tohto veľkého syna slovenského národa, vedca, astronóma, vojaka, letca, diplomata, politika, hlavného organizátora čs. légií vo Francúzsku, Rusku a Taliansku a spolutvorcu česko-slovenskej štátnosti,“ povedal riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Miloslav Čaplovič. Ako ďalej uviedol, film bude využívaný v prezentačných médiách v expozíciách Vojenského historického ústavu v Piešťanoch, vo Svidníku ako aj  na Dukle a ďalších podujatiach organizovaných rezortom obrany a ozbrojenými silami. „Zároveň, od 4. mája bude film prístupný aj prostredníctvom YouTube kanálu Vojenského historického ústavu,“ doplnil

Cieľom sedemminútového filmu s názvom „Generál Milan Rastislav Štefánik – Osloboditeľ“ je inovatívnym a jedinečným spôsobom priblížiť hlavné míľniky jeho života – vedecký život, činnosť vojenského pilota na bojiskách 1. svetovej vojny, ako aj organizovaní československého zahraničného odboja, až po vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov a jeho tragickú smrť pri návrate do vlasti. Film je vyhotovený v slovenskom jazyku, pričom ponúka aj verzie s titulkami v anglickom a francúzskom jazyku. 

Scroll to Top