Za neoprávnené použitie vojenských uniforiem a označenia budú od mája hroziť sankcie

Za neoprávnené používanie vojenských uniforiem a označenia Ozbrojených síl Slovenskej republiky budú hroziť sankcie až do výšky 500 eur. Vyplýva to z novely zákona o ozbrojených silách a Vojenskej polícii, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Novelizovaná právna úprava bude účinná od 1. mája.

Vojenské uniformy sú v zmysle zákona určené výhradne pre príslušníkov Ozbrojených síl SR, absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy, aktívnych záloh a pre vojakov mimoriadnej služby po dobu jej výkonu. Výnimku však budú mať poberatelia výsluhového alebo invalidného výsluhového dôchodku, účastníci boja proti fašizmu a rehabilitovaní vojaci. Rezort obrany zároveň zdôrazňuje, že toto opatrenie nie je nijakým spôsobom mierené proti záujmovým skupinám, akými sú rybári, či poľovníci, ktorí používajú odevy s neaktuálnym vzorom. Novela sa totiž vzťahuje na aktuálne zavedené rovnošaty.
 
Z novely ďalej vyplýva, že okrem nosenia vojenskej uniformy sa bude zákaz vzťahovať aj na použitie iných odevov označených štátnym znakom Slovenskej republiky zameniteľných s vojenskou rovnošatou. Zneužitie označenia Ozbrojených síl SR bude nezákonné tiež v písomnom styku, názvoch domén webových stránok, ako aj na motorových vozidlách. Priestupkom bude rovnako aj použitie osobnej identifikačnej karty inou osobou, ako vojakom.

Scroll to Top