Základným vojenským výcvikom prešli ďalší absolventi dobrovoľnej vojenskej prípravy

Scroll to Top