Záujem o vstup do ozbrojených síl po spustení marketingovej kampane výrazne vzrástol

Marketingová kampaň rezortu obrany na podporu regrutácie prispela k výraznemu zvýšeniu záujmu o službu v ozbrojených silách. Od jej predstavenia a spustenia vzrástol počet žiadostí o vstup do Ozbrojených síl SR takmer dvojnásobne, pričom v mesiacoch marec a apríl bolo podaných až 1472 žiadostí. 

 

„Prvé výsledky ukazujú, že kampaňou sa nám podarilo osloviť cieľovú skupinu mladých ľudí a záujem o službu v ozbrojených silách výrazne vzrástol,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. 

 

S cieľom vzbudiť záujem u mladých ľudí o vstup do ozbrojených síl a tiež o zapojenie sa do projektu dobrovoľnej vojenskej prípravy, pripravil rezort obrany v uplynulých mesiacoch okrem bilboardovej kampane a prezentácie videí aj  viaceré podujatia. Občania v rámci nich mohli získať základné informácie priamo od prítomných profesionálnych vojakov. Súčasťou kampane je aj prezentácia benefitov služby v Ozbrojených silách SR, vrátane  predstavenia postupne sa zlepšujúcich podmienok pre výkon štátnej služby profesionálnych vojakov, medzi ktoré patrí napríklad aj pripravované zvyšovanie platov.

 

Záujem o službu v Ozbrojených silách SR vzrástol aj v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Od januára do mája 2018 prejavilo záujem o vstup do ozbrojených síl 1515 uchádzačov, z toho 400 žien. Od začiatku toho roka si žiadosť podalo už 2 378 uchádzačov, z toho 503 žien. 

Scroll to Top