Záujemcovia o dobrovoľnú vojenskú prípravu sa môžu prihlasovať až do 4. mája

Záujemcovia o dobrovoľnú vojenskú prípravu môžu podávať prihlášky až do 4. mája 2018. Tohtoročný výcvik je naplánovaný od 2. júla do 14. septembra 2018.
 
Za 11 týždňový výcvik získajú absolventi príspevok vo výške až viac ako 1 100 eur, pričom počas trvania výcviku zabezpečí rezort obrany pre účastníkov bezplatné ubytovanie, stravu, zapožičanie výstroje a výzbroje a preplatenie cestovných nákladov.  Výcvik, počas ktorého získajú mladí ľudia od 19 rokov základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl bude prebiehať v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine.
 
Záujemcovia si môžu podať žiadosť o zaradenie do prijímacieho konania online (https://www.regrutacia.sk/54-sk/online-registracia-uchadzaca/), alebo osobne na regrutačných skupinách v krajských mestách podľa miesta svojho trvalého bydliska.Po úspešnom ukončení výcviku budú absolventi povýšení na vojakov 2. stupňa, stanú sa jedným zo zdrojov záloh a v prípade záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť absolvovať základný vojenský výcvik. Navyše dobrovoľná vojenská príprava je v súčasnosti jedinou legálnou možnosťou pre občanov, ako získať základné vojenské vedomosti a zručnosti bez vstupu do profesionálnych ozbrojených zložiek.
 
Všetky potrebné informácie, podmienky prijatia do dobrovoľnej vojenskej prípravy, ako aj registračné formuláre sú dostupné na webovej stránke
www.regrutacia.sk.
Scroll to Top