27. výročie vzniku útvaru Vojenskej polície


Dňa 09. februára 2018 sa o 10:00 v priestore múzea SNP v Banskej Bystrici uskutočnil slávnostný nástup príslušníkov Vojenskej polície pri príležitosti návratu príslušníkov Vojenskej polície z operácie EUNAVFOR MED SOPHIA I a 27. výročia vzniku útvaru Vojenskej polície.
         Po prinesení štátnej zástavy a po štátnej hymne nasledovala ukážka o činnosti Vojenskej polície a krátky kultúrny program. Neskôr sa pristúpilo k oceneniu niektorých príslušníkov Vojenskej polície. Medzi ocenenými hosťami bol aj vojenský biskup, Mons. František Rábek.
         Všetkým príslušníkom Vojenskej polície prajeme v mene Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky veľa úspechov pri ich náročnom povolaní a všetkým oceneným zo srdca blahoželáme.

Scroll to Top