Aliancia hodnotí obranné plány Slovenska pozitívnejšie ako v minulosti

Severoatlantická aliancia hodnotí obranné plány Slovenskej republiky pozitívnejšie ako v minulosti. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia rokov 2017 – 2018, ktorými sa dnes zaoberali ministri obrany členských krajín NATO na rokovaní Severoatlantickej rady. 
 
„V porovnaní s minulým hodnotením, NATO ocenilo predovšetkým naše postupné zvyšovanie výdavkov na obranu, ktoré by malo v roku 2020 dosiahnuť 1,6 % a v roku 2024 deklarované 2 % HDP. Aliancia tiež pozitívne hodnotí príspevky Slovenska do operácií a misií NATO, predovšetkým zapojenie sa do iniciatívy tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. „Na druhej strane zaostávame s plnením cieľa vybudovania ťažkej mechanizovanej brigády. Z tohto dôvodu pristúpila SR k urýchleniu vybudovania tankového práporu a pokračuje v obstarávaní bojových obrnených vozidiel 8×8,“ doplnil šéf rezortu obrany. Zároveň zdôraznil, že je vždy potrebné dávať do adekvátneho pomeru požiadavky Aliancie s reálnymi možnosťami danej krajiny a v zmysle článku 3 Washingtonskej zmluvy je SR povinná zvyšovať svoje obranné spôsobilosti na národnej úrovni.  
 
V tejto súvislosti tiež minister Gajdoš pripomenul, že napriek tomu, že NATO nepovažuje modernizáciu slovenského taktického letectva za prioritu, pretože podľa názoru Aliancie môžeme splniť záväzky NATINAMDS aj so súčasnými lietadlami MiG-29 alebo iným spôsobom. Jeho obnovu ale považuje súčasné vedenie rezortu obrany za principiálnu otázku zabezpečenia suverenity krajiny. „A preto platí, že najneskôr do konca júna predložím vláde SR materiál ďalšieho postupu oblasti zabezpečenia nášho vzdušného priestoru,“ vysvetlil. V súvislosti s problémom navyšovania vojenského personálu rezort obrany pripravuje koncepciu doplňovania personálu a novelu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, kde je hlavným zámerom motivovať príslušníkov ozbrojených síl ku kariérnemu rastu. 
 
Hodnotiaca správa sa realizuje na dvojročnej báze a pozostáva z troch častí – sumárneho hodnotenia, štábnej analýzy a tabuľkovej časti, pričom štábna analýza a tabuľková časť sú Severoatlantickou alianciou označené stupňom „NATO RESTRICTED“, alebo vyššie, pričom rovnako je to vo všetkých členských krajinách. Sumárne hodnotenie bude na základe požiadavky Ministerstva obrany SR následne dostupné oprávneným subjektom (v zmysle platnej legislatívy).
 
Šéf slovenského rezortu obrany sa dnes zúčastnil aj na sympóziu k Vojenskej mobilite, ktorej cieľom je rýchla a efektívna preprava jednotiek a materiálu  v prospech zvýšenia reakcieschopnosti spojencov v prípade krízových situácií, a ktorá patrí medzi projekty iniciatívy PESCO pod vedením Holandska. Ministri hovorili o pripravenosti ozbrojených síl a ich posilnení a zabezpečení. Šéf slovenského rezortu obrany v tejto súvislosti zdôraznil, že ak máme jeden súbor síl, potrebujeme jeden súbor ciest“.
Scroll to Top