Atraktívnejšie aktívne zálohy sú o krok bližšie k realite, novelu zákona o brannej povinnosti dnes schválil Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti dnes schválil novelu zákona o brannej povinnosti, v rámci ktorej sa budú môcť vojaci v zálohe zaradení do aktívnych záloh pripravovať na plnenie úloh ozbrojených síl za atraktívnejších podmienok už od mája tohto roka. Novelu zákona o brannej povinnosti z dielne rezortu obrany schválila koncom minulého roka vláda a v januári prešla prvým čítaním v Národnej rade SR.
        
„Aktívne zálohy sú neoddeliteľnou súčasťou systému obrany našej krajiny a zároveň je jednou z priorít rezortu obrany, ako aj programu Slovenskej národnej strany,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. Ako ďalej uviedol verí, že novela zákona prispeje k tomu, aby sa ozbrojeným silám podarilo naplniť stanovené počty aktívnych záloh.
 
V zmysle novely bude po novom možné refundovať mzdu a cestovné náklady spojené s prepravou na pravidelné cvičenie a z cvičenia nielen zamestnancom, ale aj samostatne zárobkovo činným osobám. Počíta tiež s úhradou nákladov zamestnávateľovi v súvislosti s platením sociálneho a verejného zdravotného poistenia.
 
Novela zákona o brannej povinnosti prinesie aj praktické zmeny, vďaka ktorým bude môcť byť do aktívnych záloh zaradený aj vojak v zálohe, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť o jeden stupeň nižšiu, alebo o dva stupne vyššiu, než aká sa vyžaduje na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený. Týmto spôsobom môže splniť kritéria pre zaradenie do aktívnych záloh väčší počet záujemcov.
 
Novinkou je aj úprava ustanovení pri neprítomnosti vojaka aktívnych záloh na pravidelnom cvičení, ako aj jeho povinnosť hlásiť zmeny v súvislosti s podmienkami zaradenia veliteľovi. A jednou zo zmien je aj to, že vojaci zaradení do aktívnych záloh budú mať nárok na pomernú časť hodnostného platu len za dobu účasti na pravidelnom cvičení alebo pri plnení úloh v prospech Ozbrojených síl SR. 
Scroll to Top