AVÍZO – 68. Medzinárodné stretnutie protestantských vojakov (RIMP)

(RIMP – Rassemblement international militaire protestant)

Toto Medzinárodné stretnutie je už od roku 1951 jedinečnou príležitosťou obnovy a rastu vo viere pre kresťanov-vojakov z viac ako 20 krajín sveta vrátane Slovenska. Podujatie organizuje Úrad ekumenickej pastoračnej služby OS SR pre všetkých profesionálnych vojakov, aj bývalých vojakov (v zálohe), pre mužov a ženy, ako aj pre príslušníkov všetkých ozbrojených zložiek (PZ, HaZZ, ZVJS).

Samotné stretnutie sa uskutoční od štvrtku 13. júna do nedele 16. júna 2019 vo Francúzsku v nádhernej Provensálskej dedinke Méjannes le Clap, ktoré sa nachádza v blízkosti mesta Alés. Presun autobusom z Bratislavy (Dukelské kasárne, Za kasárňou 3, Bratislava Nové Mesto) začína 11.6.2019 o 10,00 hod., ukončenie cesty je taktiež v Bratislave (DK) 18.6.2019 do 04:00 hod.

Špecifickou témou podujatia v chápaní Biblie pre rok 2019 je: „Ja som cesta, pravda i život.“ (Jn 14,6)

Stretnutie umožňuje jej účastníkom v atmosfére rozjímania objaviť etické, morálne a duchovné hodnoty v zmysle biblických princípov aj počas života vo vojenskom prostredí.  Toto podujatie vytvára priestor, kde sa každý môže podeliť o svoje osobné skúsenosti v duchu rešpektovania práva slobody vyznania viery.
   
Organizačné pokyny:

Stretnutie sa považuje za vojenskú akciu a uskutoční sa v uniforme /všeobecne v priebehu stretnutia –
poľná rovnošata (maskáče), k nej patriaca obuv a predpísané tričko s krátkym rukávom. Počas nedele a slávnostných Bohoslužieb sa vyžaduje spoločenská služobná rovnošata (1x biela slávnostná – košeľa letná /krátky rukáv, viazanka/ a 1x zelená príp. modrá košeľa podľa príslušnosti s krátkym rukávom a s náplecníkmi, poltopánky, pokrývka hlavy – lodička)/. Pozn.: Táto ústroj je stanovená aj pre účastníkov v zálohe – bývalých PfV! Počas prepravy a vo voľnom čase je povolený civilný odev.

Účastníci podujatia budú podľa možností ubytovaní v budovách charakteru turistickej ubytovne vo viaclôžkových izbách so spoločnou sprchou a toaletou – tu je zabezpečená posteľ s posteľnou plachtou, je nutné aby každý účastník zobral so sebou aj spací vak. Je však možné, že z kapacitných dôvodov bude ubytovanie zabezpečené v stanoch.

Účastnícky poplatok, ktorý činí 160,- € je potrebné uhradiť v hotovosti určenému členovi organizačného štábu po príchode do miesta nástupu v Bratislave v deň odchodu. V cene sú zahrnuté registračné poplatky, ubytovanie, stravovanie v mieste stretnutia, doprava, poplatky za ponúkané aktivity od štvrtka do nedele podľa programu.
Stravovanie je počas cesty tam a späť individuálne. V mieste stretnutia je stravovanie zabezpečené formou plnej penzie aj s nápojmi a začína vo štvrtok večer 13. júna 2019 večerou od 18:30 hod. a končí v nedeľu 16. júna 2019 obedom do 14:30 hod..

Detailný program stretnutia bude pre účastníkom spresnený po príchode do miesta stretnutia formou bulletinu.

Účastníci stretnutia si musia uzatvoriť individuálne poistenie cestovných a liečebných nákladov na dni 11.6.2019 – 18.6.2019 pre krajiny EU. Tento doklad spolu s preukazom o zdravotnom poistení, občianskym preukazom alebo cestovným pasom je potrebné predložiť organizátorom v deň odchodu.

Nezabudnite si pribaliť spací vak a plavky.

Pre prezentačné účely odporúčame vziať so sebou podľa vlastných možností darčekové predmety (suveníry) charakterizujúce útvar prípadne región účastníkov (odznaky, plakety, vlajky, letáky s turistickými informáciami, …).
Podrobnejšie informácie o podujatí Vám radi poskytnú  duchovní príp. zamestnanci Úradu ekumenickej pastoračnej služby v OS SR  alebo Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR. Kontakty nájdete na stránke www.ustreps.sk.

Počet účastníkov je obmedzený v závislosti od počtu miest v autobuse. V prípade, že Vás naša ponuka oslovila, je potrebné sa prihlásiť vyplnením záväzného prihlasovacieho formulára, ktorý je v prílohe týchto pokynov a zaslať ho najneskôr do 23.5.2019 v elektronickej forme na e-mailovú adresu:
[email protected], prípadne faxom na t.č.: 0960 – 317 616
alebo na:
[email protected], tel. 0960 313 418, fax 0960 313 417.

O výbere účastníkov stretnutia budeme záujemcov kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy záujemcu uvedenej v prihlasovacom formulári príp. telefonicky.

Ďakujeme za prejavený záujem!

Prílohy: 1 – prihlasovací formulár: (TU)

Program stretnutia a organizácia prepravy „RIMP – 2019“  v Mejannes Le Clap:
Preprava bude zabezpečená klimatizovaným autobusom. Miesto nástupu a ukončenia stretnutia – Dukelské kasárne, Za kasárňou 3, Bratislava Nové Mesto (medzi OC Slimák a OC Polus City) v priestoroch Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR – Bratislava.

11.06.2019 – Zhromaždenie účastníkov v mieste nástupu je do 09:00 hod, odchod autobusom z Bratislavy do 10:00 hod na trase BA – kasárne blízko Salzburg(Rakúsko).  Príchod do klasárni blízko Salzburgu  cca o 16:00. Zloženie vecí /v kasárňach/, ubytovanie. Presun autobusom do Salzburgu na prehliadku mesta. Návrat do kasární blízko Salzburgu  do 21,30.

12.06.2019 – Raňajky,  presun do Bischofswiesenu  (Nemecko), 9,00  pešo (lanovka) The Eagles Nest – Orlie hniezdo (Nemecko) a späť,  16,00 presun do Mníchova, od 18,00 teologicko-cirkevný program s prehliadkou mesta,  o 22,30 zahájenie presunu do Méjannes Le Clap.

13.06.2019 – Na trase zastávka v meste Lyon (cca. 3 hod.). Príchod do Méjannes Le Clap  – do 14,00. O 17:00 hod. zahájenie programu organizovaného Ministerstvom obrany FR. v rámci podujatia „Rassemblement International Militaire Protestant, Méjannes-Le-Clap (RIMP) – Spoločné bohoslužby, Večer národov.

14.06.2019 – Spoločný program RIMP. Program podujatia bude účastníkom spresnený.

15.06.2019 – Spoločný program RIMP.

16.06.2019 – Spoločný program RIMP – záverčené slávnostné bohoslužby, spoločný obed. Po ukončení programu RIMP do 15:00 zahájenie presunu z Mejannes Le Clap (FR) do Umagu (Chorvátsko).

17.06.2019 – Celodenná zastávka s prehliadkou mesta a kúpaním pri mori. Do 18:00  hod. presun Umag – Bratislava.

18.06.2019 – príchod na Slovensko do 04:00 hod.

UPOZORŇUJEME, ŽE TRASA SA MÔŽE Z ORGANIZAČNÝCH DÔVODOV POZMENIŤ!
 

Scroll to Top