AVÍZO – II. ročník pochodu „Duchovne po stopách hrdinov SNP“

     V súlade so Smernicou o príprave Ozbrojených síl Slovenskej republiky vo výcvikovom roku 2018 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (EPS) organizuje II. ročník pochodu „Duchovne po stopách hrdinov SNP“, ktorý v tento rok povedie od Dukly do Prešova pod vedením duchovných ekumenickej pastoračnej služby.

     Na toto podujatie pozývame predovšetkým príslušníkov a zamestnancov silových zložiek SR, ale vítaní budú všetci, ktorí okrem schopnosti zvládnuť náročnú trasu pochodu si prinesú aj ochotu zamýšľať sa spolu s duchovnými EPS nad odkazom hrdinov SNP a pri jednotlivých zastávkach rozjímať nad etickými hodnotami, ktoré vyvierajú z biblického učenia a viery v Boha. Vojenský pochod EPS organizuje v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, mestskou a obecnou samosprávou a angažovanými obyvateľmi miest a obcí, aby si pri 100. výročí vzniku prvej ČSR spoločne pripomenuli mená a osudy tých, ktorí nasadili svoje životy za slobodu a svojbytnosť svojich národov. 
     Zároveň EPS touto aktivitou chce napomôcť k vytváraniu dobrých vzťahov medzi príslušníkmi ozbrojených zložiek SR a civilným sektorom a poskytnúť dostatok impulzov pre ich ďalší rozvoj na prospech zveľaďovania duchovných, etických a morálnych hodnôt ľudu našej krajiny.

Termín pochodu:  23.-25.05.2018

Trasa pochodu: Dukla – Svidník – Bardejov – Prešov  (celková dĺžka – 88 km)

Pre zabezpečenie stravy určujeme účastnícky poplatok vo výške 20 €, ktorý účastníci uhradia pri úvodnej registrácii v Prešove.
Maximálny počet prihlásených účastníkov je 100.
Ubytovanie – každý účastník musí mať spací vak a karimatku, ubytovanie v škole a v priestoroch futbalového štadiónu.
Prevoz väčšej batožiny medzi jednotlivými úsekmi bude zabezpečený.
Zraz účastníkov pochodu je v Prešove pri VU 1007, kde je zabezpečené aj parkovanie osobných motorových vozidiel. Požiadavku na parkovanie je potrebné uviesť v prihlasovacom formulári.

Program pochodu:
23.05.2018     Trasa: Dukla – Svidník (cca 26 km)

1. Zraz účastníkov pri VU 1007 Prešov (Lesík Delostrelcov) do 7,45. O 7,45 – 9,25 presun autobusmi do východiskového miesta – Pamätník Dukla. O 9,30 kladenie vencov, príhovor, modlitba.
    Pochod po trase
2. Medvedie / obed, biblické zamyslenie v Pravoslávnom kostole
    Pochod po trase
3. Údolie smrti – prestávka a oddych, biblické zamyslenie, kladenie vencov
    Pochod po trase
4. Svidník – ubytovanie v areáli školy, večera

24.05.2018    Trasa: Svidník – Bardejov (cca 35 km)
1. Začiatok pochodu pri Pamätníku Ludvíka Svobodu / kladenie vencov, príhovory, modlitba
    Pochod po trase
2. Pamätník Hrabovčík pred Ostrým vrchom – kladenie vencov, modlitba
    Pochod po trase
4. Vrch Čierna hora – prestávka na oddych / zamyslenie
    Pochod po trase
5. Kurimka – obed
    Pochod po trase
6. Hažlín – kladenie vencov, príhovor
    Pochod po trase
7. Beloveža – Pravoslávny kostol, zamyslenie
     Pochod po trase
8. Bardejovská Nová Ves – Pravoslávny kostol
    Pochod po trase
9. Bardejov – zamyslenie v kostole ECAV; Kladenie vencov na námestí pri pamätníku vďaky a priateľstva; večera; ubytovanie v športovej hale.

25.05.2018: Trasa: Bardejov – Prešov (cca 27 km)
1. Trasa Bardejov – Demjata – presun vlakom (8,29 – 9,07 hod)
    Pochod po trase
2. Kanaš – studený obed
    Pochod po trase
3. Prešov – Kladenie vencov, príhovory, záverečná bohoslužba v kostole ECAV; presun k vozidlám.

Pochod po trase – zastávky na oddych cca po 2 hodinách – počas nich krátke zamyslenia o SNP a holokauste.

     Záujemcovia o túto aktivitu nech vyplnia záväzný prihlasovací formulár, ktorý je súčasťou týchto pokynov (formát .pdf .docx) a zašlú ho najneskôr do 4.5.2018 na jednu z kontaktných adries podľa príslušnosti. Upozorňujeme, že počet účastníkov môže byť limitovaný.
Kontaktné adresy:
– Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, email [email protected]  kontaktná osoba kpt. ThDr. Dávid VARGAEŠTOK, tel. 0903 480 413, 0960 317 620, fax 0960 317 619
– Úrad ekumenickej pastoračnej služby GŠ OS SR, e-mail [email protected]  tel. 0960 313 418, fax 0960 313 417

Viac informácii, prípadne odpovede na otázky  môžu záujemcovia získať aj na telefónnych číslach duchovných EPS, prípadne zamestnancov Ústredia EPS, ktoré nájdete na stránke www.ustreps.sk v kontaktoch.

Scroll to Top