Bezpečnostná rada a vláda schválili projekt pre obstaranie samohybných kanónových húfnic ZUZANA 2

Bezpečnostná rada a vláda dnes schválili projekt pre obstaranie 155 mm samohybnej kanónovej húfnice ZUZANA 2. Z neho vyplýva, že výzbroj Ozbrojených síl SR bude priebežne do roku 2022 doplnená celkovo o 25 ks najmodernejších húfnic slovenskej výroby, a to cez štátny podnik Konštrukta Defence a.s., ktorý je ich výhradným certifikovaným výrobcom. Celková hodnota projektu vrátane výcviku personálu, náhradných dielov a základných druhov munície je odhadovaná na obdobie rokov 2018 – 2022 na 175 mil. eur s DPH. 

„Samohybné kanónové húfnice Zuzana 2 sú nespochybniteľne jedinečným produktom slovenského obranného priemyslu. Technickými parametrami sú porovnateľné s delostreleckými zbraňovými systémami zavedenými vo vyspelých ozbrojených silách členských štátov NATO. Majú zakomponované nové modernizačné prvky a technické vylepšenia, ktoré vyplynuli počas prevádzky a používania predošlej verzie húfnice Zuzana. Ide teda jednoznačne o najlepšiu voľbu pre Ozbrojené sily SR,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň zdôraznil, že prioritou ministerstva obrany pod vedením Slovenskej národnej strany je v maximálnej možnej miere zapájať do modernizačných projektov slovenský obranný priemysel.

155 mm samohybná kanónová húfnica ZUZANA 2 poskytne ozbrojeným silám podporu vojsk pri pozemných operáciách, pričom medzi jej prednosti parí balistická ochrana, ochrana obsluhy proti účinkom zbraní hromadného ničenia a veľká muničná kapacita. Zámerom je na základe operačných požiadaviek ozbrojených síl doplniť delostrelecký oddiel o 8 ks 155 mm ShKH ZUZANA 2 na štandardný delostrelecký oddiel o troch batériách. A zameniť 16 húfnic ZUZANA 1 za nové verzie a jednu zaobstarať aj pre potreby výcviku.

Projekt vyplýva z Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030. Zároveň je v súlade s Bielou knihou o obrane SR a jeho realizáciou splníme jednu z podmienok PESCO.

Scroll to Top