Česko-slovenské légie vznikli v Taliansku presne pred 100 rokmi, ich vznik si pripomenula aj delegácia zo Slovenska

Presne pred sto rokmi 24. mája 1918 prevzal na Benátskom námestí v Ríme gen. Milan Rastislav Štefánik z rúk vtedajšieho talianskeho premiéra Vittoria Emanuela Orlanda prvú zástavu česko-slovenských légií, čo de iure znamenalo uznanie Česko-Slovenska ešte pred jeho oficiálnym vznikom. Túto významnú historickú udalosť si dnes na pamätnom mieste na Benátskom námestí v Ríme pripomenula aj slovenská delegácia, okrem ministra obrany SR Petra Gajdoša aj predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko a náčelník Generálneho štábu OS SR genpor. Daniel Zmeko. 
 
„Bojová zástava, ktorú na tomto mieste presne pred 100 rokmi prevzal generál Milan Rastislav Štefánik, sa stala symbolom aj pre ďalšie budúce podoby armád, ozbrojených síl a ich útvarov. Bola základným kameňom pre vznik samostatného česko-slovenského vojska a spoločného štátu Čechov a Slovákov. Dôležitosť a význam tejto bojovej zástavy potvrdzuje aj fakt, že do dnešného dňa platí, že ak nejaký útvar príde o svoju bojovú zástavu, tak zaniká,“ uviedol minister Peter Gajdoš.
 
Generál Milan Rastislav Štefánik, ktorý zakladal légie nielen tu v Taliansku, ale aj v Rusku a vo Francúzsku, bol Európan dnešného typu. Bol veľký vlastenec, ale nie nacionalista a slobodu našich národov nechcel preto, aby sme utláčali iných, ale aby sme boli rovní a rovnoprávni v rodine európskych národov. Ako dediči jeho odkazu musíme byť hrdí na to, že už pred sto rokmi rozmýšľali naši vlastenci týmto spôsobom,“ ocenil zásluhy generála M. R. Štefánika predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko. „Česko-slovenské légie dláždili cestu vzniku nového štátu na mape Európy. Sú preto zaslúžene jedným z našich symbolov a tradícií,“ doplnil riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Miloslav Čaplovič. 
 
Česko-slovenský odboj v Taliansku siaha do roku 1917, keď sa tu vytvoril spolok zajatcov s názvom Česko-slovenský dobrovoľný zbor. Významný zlom v rozvoji légií nastal v apríli roku 1918, keď sa po náročných rokovaniach podarilo vtedy ešte plk. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi uzavrieť zmluvu medzi talianskou vládou a Československou národnou radou v Paríži o zriadení samostatného česko-slovenského vojska v Taliansku. Zo zmluvy vyplývalo, že Česko-slovenské vojenské jednotky budú súčasťou samostatnej československej armády vo Francúzsku, politicky boli podriadené Česko-slovenskej národnej rade v Paríži a vojensky podliehali veleniu talianskej armády. Uvedená zmluva je zároveň hodnotená ako fakticky prvé uznanie budúceho samostatného česko-slovenského štátu zo strany Dohody.  
 
Minister obrany Peter Gajdoš sa pri príležitosti spomienkovej slávnosti v Taliansku stretol aj s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl Talianska gen. Claudiom Grazianom. Počas rokovaní diskutovali najmä o aktuálnych výzvach európskej bezpečnosti, skúsenostiach z pôsobenia v medzinárodných misiách a operáciách, ako aj možnosti rozvoja bilaterálnej spolupráce. Okrem toho sa venovali aj očakávanému spoločnému pôsobeniu v rámci eFP v Lotyšsku, ale aj spolupráci Vojenskej polície s Talianskou jednotkou karabinierov v Iraku. Minister Gajdoš informoval generála Graziana aj o postupe v slovenskom projekte „EuroArtillery“, pričom ocenil účasť Talianska v ňom a recipročne sa zaujímal aj o taliansky PESCO projekt „Armoured Infantry Fighting Vehicle“, v ktorom je naopak účastníkom Slovenská republika. „S náčelníkom Generálneho štábu talianskych ozbrojených síl gen. Claudiom Grazianom sme sa zhodli na podpore záujmu Aliancie rozšíriť spôsobilosti v Afganistane, ale aj v Iraku. Slovenské ozbrojené sily majú v prípade rozšírenia spôsobilostí v Iraku záujem o posilnenie svojho príspevku tiež v oblasti výcviku štábov, ako aj v štruktúre velenia,“ povedal náčelník Generálneho štábu OS SR genpor. Daniel Zmeko po rokovaní.
Scroll to Top