Diakonská vysviacka


V nedeľu 20. januára 2018 si Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov pripomenul slávnosť svojho patróna, svätého Šebastiána mučeníka, ktorý zomrel v Ríme za Diokleciánovho prenasledovania. Tento svätý vojak vydal svedectvo o viere v zmŕtvychvstalého Krista a stal sa takou inšpiráciou, že bol zvolený za patróna vojenskej katedrály v Bratislave.
         No tento deň bol výnimočný ešte jednou udalosťou a tou bola diakonská vysviacka Dr. Milana Jozeka, pôvodom z nitrianskej diecézy. Sviatosť mu vyslúžil Mons. František Rábek kladením rúk a konsekračnou modlitbou. Tento muž bol vysvätený ako stály diakon pre službu v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre, kde pôsobil už pred svojou vysviackou. Nové úpravy cirkevného práva umožňujú prijať sviatosť posvätného stavu na jeho prvom, diakonskom stupni aj ženatému mužovi s tým, že tento sa už nestane kňazom – presbyterom.
         Diakonovi je v Latinskej cirkvi umožnené konať liturgickú a charitatívnu službu, má čítať evanjelium a veľkonočný chválospev, môže krstiť, asistovať pri uzatváraní manželstva, pochovávať, vykonávať niektoré požehnania, tiež kázať, pripravovať veriacich na prijatie sviatostí a podobne.
         Táto vysviacka bola vôbec prvou vysviackou v novodobých dejinách ordinariátu, ktorá bola slávená v Katedrále svätého Šebastiána v Krasňanoch.

Scroll to Top