Dohoda o implementácii medzinárodných zmlúv na MF SR


V piatok 08. júna 2018 bola krátko predpoludním podpísaná Dohoda o implementácii medzinárodných zmlúv o duchovnej službe v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, ku ktorým patria aj príslušníci Colnej správy patriaci pod Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
         Obsahom tejto dohody je konkrétnejšie rozpracovanie medzinárodných zmlúv v tomto rezorte, aby v nich bola duchovná služba kňazov ordinariátu čo najúčinnejšia. Dohodu podpísal za Katolícku cirkev a za Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky jej ordinár, Jeho Excelencia Mons. František Rábek v prítomnosti biskupského vikára pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pplk. PaedDr. Jozefa Palubu a za rezort Ministerstva financií podpísal túto dohodu Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy Slovenskej republiky v prítomnosti ministra financií Ing. Petra Kažimíra.
         Súčasťou tejto dohody je aj duchovná služba poskytovaná kňazmi, ktorí budú pôsobiť v rámci tohto rezortu pre colníkov, daniarov a ostatných pracovníkov. Boli vytvorené tri pracovné miesta, z ktorých sú zatiaľ obsadené dve. Zastávajú ich títo kňazi: npor. Mgr. Radoslav Takáč a npor. Mgr. Marián Bankovič. Pri tejto príležitosti sa obaja kňazi boli predstaviť ministrovi financií a prezidentovi finančnej správy.

Scroll to Top