Výročie konsekrácie katedrály


V nedeľu 10. júna 2018 si Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky ako aj veriaci z bratislavskej mestskej časti Krasňany pripomenuli pri večernej svätej omši o 18:00 výročie konsekrácie, teda posvätenia chrámu. Pre každý chrám je najvzácnejším a najväčším dňom, práve deň jeho posvätenia, pretože je to deň, keď sa v chráme prvýkrát priniesla Najsvätejšia obeta Svätej omše.
         Slávnosť sa uskutočnila za hojnej účasti kňazov z rezortu Ministerstva obrany, Ministerstva spravodlivosti, Ministerstva vnútra a Ministerstva spravodlivosti. Ordinár, Mons. František Rábek mal tú česť hostiť delegáciu zo spriatelenej Baziliky minor sv. Šebastiána v Ríme.
         Svätej omši predchádzal organový koncert a po svätej omši sa uskutočnila druhá premiéra dokumentu o katedrálnom organe „Živé píšťaly.“ Tento dokument si budú môcť všetci záujemcovia pozrieť aj v TV LUX.
         Nasledujúci deň kňazi ordinariátu pokračovali v stretnutí so svojim ordinárom, ale aj v jednotlivých rezortoch a tiež medzi sebou.
         Tak ako aj chrám je tvorený z mnohých kameňov, tak aj každá farnosť či diecéza je tvorená ľuďmi: kňazmi, rehoľníkmi a veriacimi laikmi. Nech je teda táto slávnosť výročia posviacky katedrálneho chrámu pripomienkou skutočnosti, že v nás prebýva živý Boh.

Scroll to Top