Ekumenická pobožnosť pri príležitosti 75. výročia SNP

27. augusta, v týždni vrcholiacich príprav na oslavy 75. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania, sa v Považskej Bystrici konala Spomienková pobožnosť spojená s uvedením knihy Okamihy vzdoru v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava, ktorú redakčne pripravil Pavol Vitko.  Celú spomienkovú slávnosť organizovala Vojenská podporná nadácia spolu s Ústredím EPS v OS SR a OZ SR. Najvýznamnejšiu úlohu pri vydaní knihy ako aj pri jej uvedení do života po ekumenickej pobožnosti zohrala spomenutá Nadácia. Ústredie EPS sa postaralo o Ekumenickú bohoslužbu, na ktorej účinkovali duchovní  EPS ale aj  Ordinariátu OS a OZ SR. Pobožnosť viedli generálny duchovný plk. Marian Bodolló a  vikár Ordinariátu  OS a OZ SR  pplk. Jozef Paluba, sprievodným slovom bohoslužbu i akt uvedenia knihy sprevádzal plk. Milan Petrula, riaditeľ Úradu EPS MV SR.  Domáci  cirkevný zbor ECAV v Považskej Bystrici pod taktovkou diakona Ľubomíra Marcinu pripravil  vo svojich priestoroch srdečné privítanie a pohostenie všetkých účastníkov stretnutia, na ktorom nechýbali významné osobnosti verejného života Trenčianskeho kraja i vysokí vojenskí hodnostári. 
Podujatie, ktoré malo pozitívny ohlas v širšom okolí Horného Považia, začalo pietnym aktom pri Pomníku SPN v Považskej Bystrici , kde za prítomnosti Čestnej stráže OS SR, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Baška, generálmajora Ondřeja Novosada, ktorý zastupoval náčelníka Generálneho štábu OS SR, primátorov miest Považská Bystrica a Ilava a primátorky mesta Púchov, starostov niektorých okolitých obcí i obyvateľov mesta bola vzdaná úcta padlým i žijúcim vojakom a partizánom oslobodzovacieho boja našej vlasti. Pietneho aktu sa nečakane zúčastnili i štyria príslušníci US Armády, ktorí prišli vidieť ako v praxi funguje civilno-vojenská spolupráca, ktorej sa na návšteve Slovenska venovali. Nemožno vynechať rodinu zosnulého autora knihy Vladimíra Fraňu i súčasného redaktora Pavla Vitku, ktorí osobnými svedectvami podčiarkli autenticitu pietneho podujatia.  O nevídaný slávnostný ráz sa svojim vystúpením pričinili najmä Ozbrojené sily SR a reprezentácie okresných miest ako aj dobre pripravené slávnostné príhovory predstaviteľov kraja, rezortu obrany i miest, v ktorých sa odohrával protifašistický  odboj  zapísaný na pamäť budúcim generáciám v knihe Okamihy vzdoru. 
Scroll to Top