Európske stretnutie vojenských katolíckych kaplánov v Hamburgu.

V dňoch 17. až 22. jún 2018 sa konalo európske stretnutie vojenských katolíckych kaplánov v priestoroch centra pre etické vzdelávanie v ozbrojených silách v Hamburgu. Ide o medzinárodné centrum ZEBIS (Zentrum für Ethische Bildung In den Streitkräften) zaoberajúce sa etickými otázkami v oblasti života ozbrojených síl a jednotlivých vojakov.
Tento rok sa niesol v hesle „Informatizácia a automatizácia v ozbrojených silách“. Európskeho medzinárodného stretnutia sa zúčastnili vojenskí katolícki kapláni z krajín : Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Holandsko, Dánsko, Litva, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina. V mene ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka sa za Slovensko zúčastnil štábny kaplán dk Kuchyňa kpt. ThDr. Slavko Ganaj, PhD. Rokovacím jazykom bola nemčina.
Závery európskeho stretnutia dúfajme prinesú svoje ovocie aj v prospech života OS SR. Prínosom bolo aj neformálne stretnutie vojenských kaplánov Európy a ich vzájomné zdieľanie osobných skúseností v pastorácii vojakov koaličných armád v rozličných podmienkach štátov Európy.
 
Scroll to Top