Odpustová slávnosť bl. Gojdiča v Košiciach


V stredu 27. júna 2018 sa Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky zúčastnil odpustovej slávnosti ku cti patróna blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach. Biskup spolu so svojimi kňazmi celebroval slávnostnú svätú omšu pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako aj pre jej civilných zamestnancov. Po svätej omši si otec biskup, tiež správca kaplnky kpt. Mgr. Pavol Nižník a prítomní veriaci uctili relikviu blaženého hieromučeníka Gojdiča, ktorá sa nachádza v tejto kaplnke.

Scroll to Top