Koncepcia manažmentu vojenského personálu Ozbrojených síl SR má zlepšiť podmienky pre výkon služby vojakov

Bezpečnostná rada a vláda SR dnes schválili Koncepciu manažmentu vojenského personálu Ozbrojených síl SR, ktorú pripravilo Ministerstvo obrany SR s dôrazom na zlepšenie podmienok profesionálnych vojakov. Ambíciou rezortu obrany je vďaka zmenám v oblasti vzdelávania, ako aj starostlivosti o profesionálnych vojakov zvýšiť atraktivitu vojenského povolania na trhu práce.
 
„Koncepcia manažmentu vojenského personálu sa zameriava na viaceré strategické oblasti, akými sú štátna služba profesionálnych vojakov, doplňovanie ozbrojených síl vojenským personálom, tvorba záloh, vzdelávanie, ale najmä motivácia súčasného, ale aj možného budúceho personálu,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. Ako ďalej vysvetlil, koncepcia konkretizuje kroky v súvislosti s nastavením kvalitného systému odmeňovania, ktorý bude spravodlivý a aj konkurencieschopný na trhu práce. „Zároveň ide o rámec zmien, ktorých cieľom je nielen zvýšiť celkovú kvalitu života profesionálnych vojakov, ale tiež zhodnocovanie investícií, ktoré vynakladáme na vojenský manažment,“ doplnil. 
 
Navrhované opatrenia sa zároveň týkajú aj motivácie v rámci odmeňovania, ako aj  zdravotného a materiálneho zabezpečenia a skvalitnenia života profesionálnych vojakov, vrátane vytvorenia modelu komplexnej starostlivosti o zdravie profesionálnych vojakov.
 
Rezort obrany plánuje skvalitniť systém odmeňovania v dvoch etapách, pričom v prvej etape realizácie pôjde o novelizáciu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. Hodnostný plat bude pozostávať z hodnostnej tarify a funkčnej tarify. Zároveň sa počíta so zvyšovaním hodnostného platu o 1 % každý rok výkonu štátnej služby. Funkčná tarifa, vo vzťahu k vykonávanej funkcii v jednotlivých vojenských hodnostiach môže byť zvýšená až do výšky 20 %, pričom rozhodujúcim bude aj charakter vykonávanej funkcie. V druhej etape pôjde o komplexnú transformáciu systému odmeňovania, a to v rámci spracovania nového zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov.
 
Koncepcia manažmentu vojenského personálu Ozbrojených síl SR nadväzuje na Bezpečnostnú, Obrannú a Vojenskú stratégiu SR, ako aj Bielu knihu o obrane Slovenskej republiky a Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR.
Scroll to Top