Krížová cesta a púť do Marianky pre veriacich z Katedrály sv. Šebastiána v Krasňanoch


Piata pôstna nedeľa dáva do popredia tajomstvo svätého kríža, ktorý v tomto čase býva už zahalený a skrytý očiam veriacich. Od tejto nedele Cirkev začína prežívať „čas umučenia“ a to je veľkou príležitosťou pre veriacich, aby ešte viac rozjímali o tajomstve Kristovej vykupiteľskej smrti na kríži.
         Práve preto sa v nedeľu 18. marca 2018 o 14:00 uskutočnila v Marianke krížová cesta, na ktorej sa zúčastnili aj veriaci, ktorí navštevujú bohoslužby v Katedrále svätého Šebastiána v Krasňanoch  ako aj saleziánski kňazi spoločne so svojimi veriacimi.
         Krížovej ceste predchádzala asi dvojhodinová pešia púť z Krasňan do Marianky, ktorú viedol sám vojenský ordinár Mons. František Rábek. Počas krížovej cesty sa modlitbovému zhromaždeniu prihovoril a aj ho požehnal.

Scroll to Top