Krížová cesta vojakov a sv. omša vo farskom kostole Liptovskom Mikuláši

           
Kvetnou nedeľou veriaci kresťania vstupujú do Veľkého týždňa, v ktorom spirituálne a liturgicky slávia dni, ktoré bezprostredne predchádzali Kristovmu zmŕtvychvstaniu. Duchovnou prípravou na slávenie Kvetnej nedele bola už tradičná Krížová cesta vojakov vo farskom kostole sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši, ktorá bola konaná v piatok 12. apríla 2019. Pobožnosť Krížovej cesty zorganizovali kadeti a veriaci vojenskej farnosti sv. Jany z Arku na Akadémii Ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika pre veriacich miestneho farského spoločenstva a jej hlavnou myšlienkou bolo znášanie utrpenia v optike Kristovho utrpenia.  Pobožnosť Krížovej cesty viedol vojenský dekan kpt. Tomáš Huďa SchP. Po pobožnosti Krížovej cesty nasledovalo slávenie mládežníckej sv. omše, ktorú celebroval vojenský dekan. V homílii na evanjeliový text z Jána 10, 31-42 uviedol, že “Dnes viac ako kedykoľvek predtým biblické rúhanie sa proti Bohu môže byť chápané aj ako rúhanie sa proti človeku, ktorý v sebe mnohorakým spôsobom nesie Božiu podobu, pretože bol stvorený na jeho obraz a je mu teda v niečom podobný.“  Po sv. omši pokračoval program občerstvením a bratským posedením.
 
 
 
Scroll to Top