Lepšie časy pre LOTN

Reportáž s generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Mgr. Ľubomírom Galkom o podpise KTSR s ruským partnerom pre internetovú televíziu Trenčiansky Terajšok.

Scroll to Top