LOTN, a.s. a Podnikový výbor ZO SOZ ZO sa dohodli na uzatvorení novej Kolektívnej zmluvy

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=“16px“][mkd_blockquote text=“Predseda predstavenstva a CEO spoločnosti JUDr. Martin Dušanič a predseda odborovej organizácie Bc. Viliam Jánošík dňa 29. septembra podpísali novú Kolektívnu zmluvu na roky 2017 – 2022. Kolektívna zmluva nadobúda účinnosť dňa 01.10.2017″][vc_empty_space height=“16px“][vc_column_text]

Uzavretiu predchádzalo kolektívne vyjednávanie, ktoré trvalo približne pol roka. Výsledkom kolektívneho vyjednávania je Kolektívna zmluva, ktorá odráža reálne možnosti zamestnávateľa a zároveň plní funkciu nadštandardu pre zamestnancov voči Zákonníku práce. Sociálny zmier je tak dôležitý, ako pre odborovú organizáciu, tak aj pre zamestnávateľa. Zamestnávateľ tým vysiela signál voči svojim zamestnancom, že ľudský faktor je najdôležitejšou súčasťou každej spoločnosti a nie je ničím nahraditeľný, zvlášť v tak špecifickom pracovnom prostredí ako je letectvo“ uviedol predseda predstavenstva a CEO JUDr. Martin Dušanič.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=“16px“][vc_column_text]

Najpodstatnejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú všetkých zamestnancov zamestnávateľa, je predĺženie pevnej zložky pracovnej doby pri uplatňovaní pružného pracovného času, a to o 1 hodinu, možnosť čerpania ½ dňa dovolenky, zvýšenie príplatku pri práci v rizikovom prostredí, zvýšenie príspevku do doplnkového dôchodkového sporenia a zmena nastala aj pri odmene resp. peňažnom príspevku zo Sociálneho fondu. Odmena sa bude vyplácať pri pracovných výročiach nie pri životných jubileách. Zamestnávateľ považuje toto opatrenie za viac motivačné, keďže mu záleží na udržaní si zamestnancov z pohľadu pracovných skúseností a chce týmto motivovať aj mladšiu generáciu v zotrvaní v spoločnosti.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll to Top