LOTN, a.s. navštívili predstavitelia spojeneckých síl v Afganistane

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=“16px“][mkd_blockquote text=“Dňa 28. septembra 2017 navštívila LOTN, a.s. delegácia zložená zo zástupcov viacerých veliteľstiev a úradov spojeneckých síl, ktoré sú  v Afganistane zamerané  hlavne na výcvik a všestrannú podporu budovania  a rozvoja schopností afganských bezpečnostných zložiek.  Dlhodobým zámerom týchto spojeneckých veliteľstiev a úradov je vybudovať udržateľné a efektívne Afganské Národné Obranné a Bezpečnostné Sily podporujúce vládu Afganskej Islamskej Republiky.“][vc_empty_space height=“16px“][vc_column_text]

Účelom návštevy bolo predovšetkým zhodnotenie aktuálneho stavu opráv afganských vrtuľníkov Mi-17 na základe kontraktu s NSPA.

Po privítaní delegácie predsedom predstavenstva a  generálnym riaditeľom JUDr. Martinom Dušaničom, obchodný riaditeľ  Vladimír Šimanský, MBA odprezentoval priamo v opravárenskej hale stav opráv afganských vrtuľníkov Mi-17 spolu s ďalšími informáciami o spoločnosti.

V prezentácii bol zdôraznený mimoriadny záujem LOTN, a.s. na úspešnom výsledku opráv k čomu smerujú všetky aktivity na rôznych stupňoch riadenia spoločnosti. Pôvodne plánovaný postup prác pri opravách vrtuľníkov  bol ovplyvnený komplikovanými rokovaniami s ruskými partnermi k čomu bolo na prezentácii pripravené detailné vysvetlenie vrátane stanoviska, ktoré priamo na prezentácii poskytol osobne  zástupca spoločnosti Rosoboronexport, hlavného partnera LOTN za ruskú stranu.

Obchodný riaditeľ pán Vladimír Šimanský v prezentácii ďalej zdôraznil proaktívny prístup LOTN, a.s. v oblasti finančného zabezpečenia opravárenských prác pre projekt NSPA, včasného nákupu kľúčových náhradných dielov, rekonštrukcie opravárenských priestorov, opatrení v personálnej oblasti pri prijatí nových pracovníkov a školení technického personálu.

Po prezentácii návšteva pokračovala obhliadkou vybraných pracovísk v rámci spoločnosti. Záverom možno konštatovať, že výsledok návštevy bol veľmi pozitívny, za čo patrí vďaka všetkým zamestnancom LOTN, a.s.,  ktorí sa doposiaľ aktívne podieľali na projekte NSPA. Tento výsledok  vytvára dobré predpoklady pre opravu ďalších vrtuľníkov v rámci kontraktu NSPA a teda v konečnom dôsledku dobré predpoklady pre ďalší rozvoj spoločnosti.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=“16px“]

 

 

 

Scroll to Top