LOTN, a.s. opäť súčasťou medzinárodnej výstavy IDEB 2018

Od 16. do 18. mája 2018 sa opäť uskutočnil medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB. Veľtrh je dôležitým podujatím, ktoré sleduje politicko-hospodársku a bezpečnostnú situáciu doma a vo svete.

Letecké opravovne Trenčín, a.s. boli jeho súčasťou aj tento rok. Počas troch dní naše výstavné priestory navštívilo veľké množstvo súčasných, ale aj potenciálnych obchodných partnerov, účastníci odbornej a širokej verejnosti. Pre zástupcov slovenského obranného priemyslu je IDEB vynikajúcou príležitosťou nielen na prezentáciu, ale aj na nadviazanie kontaktov so zahraničnými partnermi na domácej pôde, vďaka ktorým môžeme posilniť svoju šancu na zahraničných trhoch.

Počas 7. ročníka veľtrhu bola predstavená najmodernejšia vojenská technika, vybavenie na zaistenie ochrany a bezpečnosti, ukážky vojenských činností a ďalší zaujímavý sprievodný program, vrátane dvoch medzinárodných konferencií. Prvou z nich bola Medzinárodná vedecká konferencia o vojenských a špeciálnych technológiách a druhou medzinárodná konferencia Kybernetická bezpečnosť.

IDEB v Bratislave je významnou prehliadkou obranných a bezpečnostných technológií v strednej Európe so silnou medzinárodnou účasťou vystavovateľov a odborných návštevníkov. Aj tento ročník potvrdil, že Medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB má svoje nezastupiteľné miesto a patrí k najvýznamnejším a najzaujímavejším udalostiach svojho druhu.

  

Scroll to Top