Odpustová slávnosť sv. Juraja v kaplnke MO SR


V stredu 25. apríla 2018 sa v Kaplnke svätého Juraja na vikariáte Ozbrojených síl Slovenskej republiky uskutočnila odpustová slávnosť ku cti patróna kaplnky – svätého Juraja. Svätú omšu slúžil a veriacim sa prihovoril kpt. PhDr. Stanislav Kaník, toho času disponovaný na Úrade hlavného lekára Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Svätej omše sa zúčastnil aj vikár pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky plk. Mons. PaedDr. Jozef Michalov a vikár pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pplk. PaedDr. Jozef Paluba. Slávenie svätej omše sa začalo o 15:30 a na jej konci požehnal pravoslávny kňaz mjr. Mgr. Vladimír Varga ikonu Panny Márie póčskej, ktorá bola venovaná tejto kaplnke.

Scroll to Top