Letecké opravovne Trenčín oslávili 70 rokov

Mesiac október sa niesol v duchu osláv 70. výročia založenia Leteckých opravovní Trenčín.

Začiatkom mesiaca si vedenie spoločnosti počas slávnostného obeda pripilo na 70 rokov fungovania LOTN spoločne so zamestnancami podniku. Počas príhovoru generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Vladimír Šimanský vyjadril vďaku všetkým bývalým aj súčasným zamestnancom spoločnosti za roky práce, ktoré odviedli v prospech Leteckých opravovní Trenčín. Zároveň taktiež pripomenul, že výstupom ich svedomitej a kvalitnej práce za celé obdobie existencie spoločnosti sú opravené stovky kusov leteckej techniky a inej špeciálnej techniky, ktoré plnili a stále aj plnia svoj účel. Generálny riaditeľ taktiež pri tejto príležitosti odovzdal 14 ďakovných plakiet zamestnancom, ktorí odpracovali v podniku viac ako 40 rokov.

Na konci októbra sa konala slávnostná recepcia počas ktorej sme oslávili okrúhle 70. výročie s našimi priemyselnými partnermi.

Sme vďační, že sme toto okrúhle výročie mohli osláviť s tými, ktorí dennodenne prispievajú svojou prácou k rozvoju Leteckých opravovní Trenčín, tak isto ako aj leteckému a obrannému priemyslu. Naša činnosť je a prioritne bude zameraná na plnenie požiadaviek zachovania letovej spôsobilosti a bezpečnosti v letectve v súčinnosti s našimi zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi, prevádzkovateľmi a obchodnými partnermi.

Scroll to Top