LOTN sa zúčastnili obranného veľtrhu IDEX 2021 v Abu Dhabi

Letecké opravovne Trenčín sa aktívne zúčastnili výstavy IDEX2021, kde vystavovali pod gesciou Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Zámerom Ministerstva obrany bolo spojiť významné spoločnosti slovenského obranného priemyslu a podporiť ich expanziu na zahraničných trhoch. Výstava prebiehala  za prísnych protiepidemiologických opatrení, no vďaka ním zástupcovia spoločností dostali možnosť rokovať s kľúčovými hráčmi leteckého a obranného priemyslu.

IDEX (International Defence Exhibition and Conference) je považovaná za strategicky najdôležitejšiu výstavu vo svetovom obrannom priemysle. Výstava predvádza najnovšie technológie v pozemnom, námornom a vzdušnom sektore obranného priemyslu. IDEX je považovaný za jedinečný spôsob na nadviazanie a posilnenie vzťahov s vládnymi organizáciami, ozbrojenými silami a podnikmi z celého sveta.

Scroll to Top