Minister Gajdoš podáva podnet na preskúmanie zákonnosti polovojenskej organizácie Slovenskí branci

Minister obrany SR Peter Gajdoš podáva podnet na Generálnu prokuratúru SR vo veci preskúmania zákonnosti polovojenskej organizácie Slovenskí branci. Dôvodom je ich výcvik a príprava občanov s nejasným cieľom, ako aj možné zneužívanie vyradenej bojovej techniky ozbrojených síl a znakov Ozbrojených síl SR.
 
„Profesionálna služba v ozbrojených silách, dobrovoľná vojenská príprava a aktívne zálohy sú dnes jediným legálnym spôsobom, ako sa môžu občania pripraviť na obranu vlasti. Preto viac nemienime tolerovať aktivity tejto militantnej skupiny, ktorej cieľ a pozadie sú nejasné,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. „Nie je predsa možné, aby na Slovensku pôsobila paralelná vojenská  skupina, ktorá chce alternovať ozbrojené sily,“ dodal.
 
Ako doplnil generálny tajomník Služobného úradu MO SR Ján Hoľko, problémom je tiež evidentná snaha Kotlebu – Ľudovej strany Naše Slovensko o ovládnutie tejto polovojenskej organizácie. „A toto by malo znepokojovať nielen médiá, ktoré im dávajú priestor, ale všetkých občanov,“ zdôraznil. V súvislosti so Slovenskými brancami pripomenul, že ich členovia používajú a zneužívajú znaky a uniformy Ozbrojených síl SR, pričom to nerieši žiadny zákon. „Preto sme už rokovali aj s predsedom Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom a na jeseň predstavíme napríklad aj legislatívne opatrenie, aby výstroj profesionálnych vojakov mohli používať iba vojaci,“ uviedol.
 
Rezort obrany chce tiež do budúcnosti zabrániť, aby nemohla byť nijakým spôsobom zneužívaná vyradená vojenská výzbroj určená na odpredaj alebo na múzejné účely. „Nie je prípustné, aby s ňou cvičili polovojenské organizácie,“ povedal generálny tajomník Služobného úradu MO SR. V tejto súvislosti už dalo ministerstvo obrany preskúmať všetky doteraz uzatvorené zmluvy medzi Vojenským historickým ústavom a občianskymi združeniami. „Odmietame akýmkoľvek spôsobom spolupracovať s občianskymi združeniami, kde je čo i len podozrenie, že by mohla byť vojenská technika zneužitá,“ zdôraznil minister Gajdoš.
Scroll to Top