Vojenská nemocnica v Ružomberku má nové vedenie

Ústredná vojenská nemocnica SNP – fakultná nemocnica má od dnešného dňa nové vedenie. Až do riadneho výberového konania bol jej riadením poverený MUDr. Peter Vaněk, ktorý  v nemocnici pôsobí už niekoľko rokov a doteraz viedol Ambulanciu radiačnej onkológie. MUDr. Vaněk bol do funkcie ustanovený ako odborník, ktorý toto zdravotnícke zariadenie pozná a vie, čo je potrebné pre jeho ešte ďalšie skvalitnenie. Udržanie sa na doterajších popredných miestach z hľadiska hodnotení pacientov je pre vedenie rezortu obrany a nemocnice prioritou a zapadá do pripravovanej koncepcie  vojenského zdravotníctva. Túto oblasť chce ministerstvo riešiť systémovo, keďže bola roky zanedbávaná a je potrebné skvalitniť systém poskytovania zdravotnej starostlivosti pre profesionálnych vojakov, ako jeden z benefitov. Riadne výberové konanie na post riaditeľa ÚVN Ružomberok sa uskutoční v zákonom stanovej lehote.
Scroll to Top