Ministerstvo obrany chce zlepšiť kvalitu života vojnových veteránov, chce im postaviť penzión

Penzión pre vojnových veteránov sa postupne stáva realitou. Jeho vybudovanie umožní Ministerstvu obrany SR novela zákona o vojnových veteránoch, ktorú dnes schválila vláda SR. 
 
„Zámer vybudovania tohto penziónu plne zapadá do celkovej koncepcie starostlivosti o vojnových veteránov ministerstva obrany pod vedením Slovenskej národnej strany. Skvalitnenie života ľuďom, ktorí za nás bojovali, či už počas vojny, alebo sa podieľali na zabezpečovaní mieru vo svete, považujeme doslova za našu povinnosť,“ zdôraznil minister. Ako ďalej vysvetlil, napriek tomu, že v mnohých iných krajinách je takéto ubytovacie zariadenie samozrejmosťou, u nás doteraz absentuje.
 
Novela zákona určuje rozsah poskytovaných služieb a nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním. Taktiež umožňuje, aby v penzióne bývali s manželom/manželkou alebo druhom/družkou, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Má ísť o dlhodobé, cenovo prijateľné ubytovanie pre vojnových veteránov, ktorí majú problém so zabezpečením bývania. Zákon počíta aj s možnosťou, že ministerstvo obrany im bude do určitej výšky uhrádzať náklady na ubytovanie, v prípade, že si to nebudú môcť zo svojho príjmu dovoliť. Avšak až po splnení zákonom stanovených podmienok.
 
Ak kapacity penziónu rezort nenaplní vojnovými veteránmi, bude možné prijať do penziónu aj bývalých profesionálnych vojakov. Konkrétne tých, ktorí sú poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, čiže tých, ktorí odslúžili minimálne 25, resp. 15 a viac rokov. Ministerstvo obrany plánuje penzión vybudovať v priestoroch už existujúceho objektu v správe rezortu.
 
Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných 173 vojnových veteránov z obdobia II. svetovej vojny a viac ako 7500 novodobých veteránov.
Scroll to Top