Náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko bol povýšený do najvyššej generálskej hodnosti

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky genpor. Daniel Zmeko bol dnes prezidentom a zároveň hlavným veliteľom Ozbrojených síl Slovenskej republiky Andrejom Kiskom na základe vládou schváleného návrhu ministra obrany povýšený do najvyššej generálskej hodnosti – „generál“.  
 
Spolu s ním bol dnešným dňom povýšený aj brig. gen. Miroslav Lorinc, a to do druhej generálskej hodnosti – „generálmajor“. Ozbrojené sily SR majú oddnes tiež dvoch nových brigádnych generálov, doterajších plukovníkov Róberta Kleštinca a Petra Babiara.
 
„Vymenovanie a povýšenie generálov odzrkadľuje odborné kvality a schopnosti našich profesionálnych vojakov. Blahoželám všetkým, ktorým sa dnes dostalo tejto cti,“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
V mene všetkých vymenovaných a povýšených generálov sa poďakoval brigádny generál Peter Babiar. „V zložkách, v ktorých pracujeme, sú prísne hierarchické organizačné štruktúry. Kľúčovou je však pre nás tímová práca. Naše vymenovanie a povýšenie preto vnímame ako ocenenie práce všetkých tých, ktorí nás našou doterajšou profesionálnou kariérou sprevádzali,“ uviedol.
Scroll to Top