Novým náčelníkom Generálneho štábu OS SR by mal byť genmjr. Zmeko, návrh dnes schválila vláda

Vláda SR dnes schválila návrh ministra obrany SR Petra Gajdoša na vymenovanie generálmajora Daniela Zmeka do funkcie náčelníka Generálneho štábu OS SR. Genmjr. Zmeko spĺňa všetky zákonné podmienky a má všetky profesionálne predpoklady na výkon tejto funkcie.
 
Počas svojej viac ako tridsaťročnej kariéry v ozbrojených silách pôsobil na veliteľských funkciách u mechanizovaných jednotiek od stupňa čata po stupeň brigáda. Bol náčelníkom odboru pre operácie ako aj náčelníkom štábu veliteľstva pozemných síl, pôsobil na viacerých funkciách v rámci generálneho štábu, vrátane pozície veliteľa Centra riadenia operácií. Bol tiež zástupcom veliteľa pozemných síl. Genmjr. Daniel Zmeko má skúsenosti aj z pôsobenia v misii OSN na Cypre a velil slovenskému kontingentu v Iraku. Ako veliteľ Centra riadenia operácií zodpovedal za všetky operácie v zahraničí a realizoval rozsiahlu transformáciu slovenského kontingentu v Afganistane. Na Generálnom štábe OS SR tiež vykonával funkciu náčelníka štábu pre podporu operácií a bol zodpovedný za oblasť logistiky, financií, personálu, KIS a prevádzky letectva, a to komplexne za celé ozbrojené sily. V súčasnosti plní úlohy v oblasti modernizácie a vyzbrojovania. Má teda bohaté skúsenosti nielen z priameho velenia, ale i v oblasti realizácie podporných procesov z úrovne nielen generálneho štábu, ale i ministerstva obrany. 
 
Zdôrazňujeme, že výber pozície náčelníka Generálneho štábu OS SR je plne v kompetencii ministra obrany, ktorý tento návrh predkladá na schválenie vláde a následne ho menuje prezident. Rešpektujeme právo každého na názor, avšak ohradzujeme sa voči spochybňovaniu nominácie, za ktorú nesie zodpovednosť výhradne minister obrany. Nijakým spôsobom nespochybňujeme kvality iných generálov, avšak pozícia náčelníka generálneho štábu nie je nijakým spôsobom nárokovateľná a vzhľadom na významnosť tejto funkcie sa pri nominácii zvažujú všetky aspekty. Ostro sa tiež ohradzujeme proti politizovaniu tejto funkcie, ktorá nikdy doteraz nebola predmetom politického súboja, pretože ozbrojené sily sú v zmysle zákona apolitické.
Scroll to Top