P. Gajdoš: Za vojenské útvary, ktorým boli prepožičané bojové zástavy, hovoria ich výsledky

Velitelia Ženijného práporu Sereď a Protilietadlovej raketovej brigády Vzdušných síl  si dnes od prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý je zároveň hlavným veliteľom Ozbrojených síl SR, slávnostne prevzali zapožičané bojové zástavy. Táto tradícia vychádza z historických medzníkov. Bojová zástava je symbolom vojenskej cti, statočnosti a bojovej slávy vojenského útvaru.
 
Za obidva vojenské útvary, ktorým dnes boli slávnostne zapožičané bojové zástavy, hovoria ich výsledky – či už z oblasti domáceho, alebo medzinárodného krízového manažmentu, účasti na cvičeniach so spojencami, ako aj pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí na Slovensku,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň zdôraznil, že zachovávanie a budovanie tradícií patria k prioritám rezortu obrany pod vedením Slovenskej národnej strany.
 
Prezident Andrej Kiska zablahoželal oceneným útvarom. „Dnešné odovzdávanie zapožičaných bojových zástav je prejavom rešpektu k práci profesionálnych vojakov,“ povedal. 
 
Náčelník generálneho štábu OS SR gen. Milan Maxim pripomenul predovšetkým význam a dôležitosť bojovej zástavy. „Bojové zástavy musia byť patrične zabezpečené proti poškodeniu, ale napríklad aj proti odcudzeniu, pretože v takomto prípade sa podľa tradície daný útvar zruší,“ upresnil.
 
V mene všetkých príslušníkov Ženijného práporu Sereď sa poďakoval veliteľ pplk. František Mihalovič. Pripomenul, že počas svojej 78 ročnej existencie plnil tento útvar množstvo úloh v rôznych častiach sveta. „Svoje úlohy sme vždy plnili kvalitne, so cťou a hrdosťou a v rámci svojho poslania bránime nezávislosť a slobodu Slovenskej republiky aj dnes,“ uviedol. Veliteľ Protilietadlovej raketovej brigády Nitra plk. Ladislav Dovhun označil prevzatie zapožičaných bojových zástav za najväčšie ocenenie svojej práce, ako aj práce svojich kolegov. „Zároveň si uvedomujeme, že v úsilí chrániť nezávislosť, slobodu a zvrchovanosť Slovenskej republiky nesmieme poľaviť,“ dodal.
 
Návrh na prepožičanie bojovej zástavy predkladá náčelník Generálneho štábu OS SR generálnemu tajomníkovi Služobného úradu Ministerstva obrany SR, ktorý spolu s odporúčaním Rady pre vojenskú symboliku predkladá návrh ministrovi obrany. Ten následne predloží svoj návrh prezidentovi Slovenskej republiky. Do dnešného dňa bolo vojenským útvarom na Slovensku prepožičaných celkovo len 15 bojových zástav.
Scroll to Top