Penzión pre vojnových veteránov je bližšie k realite, novelu zákona odobril branno-bezpečnostný výbor

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť dnes odobril novelu zákona o vojnových veteránoch. Vyplýva z nej, že rezort obrany bude môcť v súlade s programovým vyhlásením vlády SR vybudovať penzión pre vojnových veteránov. Riešenie otázky zlepšenia starostlivosti o vojnových veteránov je zahrnuté aj v programe Slovenskej národnej strany. Novelu z dielne ministerstva obrany schválila vláda ešte v januári tohto roka a v marci prešla aj prvým čítaním v Národnej rade Slovenskej republiky.
 
Z novely vyplýva rozsah poskytovaných služieb a nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním. Veteránom bude  zároveň umožnené, aby v penzióne bývali s manželom/manželkou alebo druhom/družkou, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Má ísť o dlhodobé, cenovo prijateľné ubytovanie pre vojnových veteránov, ktorí majú problém so zabezpečením bývania. Zákon počíta aj s možnosťou, že ministerstvo obrany im bude do určitej výšky uhrádzať náklady na ubytovanie, v prípade, že si to nebudú môcť zo svojho príjmu dovoliť. Avšak až po splnení zákonom stanovených podmienok.
 
Ak kapacity penziónu rezort nenaplní vojnovými veteránmi, bude možné prijať do penziónu aj bývalých profesionálnych vojakov, ktorí sú poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku. Teda tých, ktorí odslúžili minimálne 25, resp. 15 a viac rokov. Ministerstvo obrany plánuje penzión vybudovať v priestoroch už existujúceho objektu v správe rezortu.
 
Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných viac ako 170 vojnových veteránov z obdobia II. svetovej vojny a približne 7500 novodobých veteránov.
Scroll to Top